Električni pastir in njegovo učinkovito delovanje

Električni pastir oziroma električna ograja je posebna vrsta naprave, ki deluje na preprostem principu svarilnih tokovnih impulzov. Kratki tokovni impulzi tako živali oziroma živino vzgojijo, da ne prihaja do ograje, kjer je elektrika. To pomeni, da električni pastir povzroča strah pred dotikom žice. V primerjavi z drugimi pripomočki, kot je na primer bodeča žica, je ograja na elektriko bolj praktična, ekonomična in ne nazadnje tudi bolj varna ter dolgotrajna.

Na sploh električni pastir torej učinkovito zadržuje živali v njej, obenem pa odvrača druge živali iz neposredne okolice, na primer divjad. Lahko rečemo, da je celotna tovrstna ograja sistem zase. Vsebuje najrazličnejše komponente, ki zagotavljajo, da sistem sploh lahko dovolj dobro oziroma učinkovito deluje.

Ključne komponente, ki jih vključuje pastir na elektriko

Za električni pastir je torej značilno, da vključuje številne komponente za najučinkovitejše delovanje. To so pašni aparat za proizvajanje električnih pulzov, žica pa prevajanje toka, izolatorji, palice in ročke za ograjo za omogočanje, da tok ne gre v zemljo.

Seveda mora električni pastir vključevati tudi kar se da dobro ozemljitev. Ta namreč omogoča, da se lahko ob samem dotiku ustvari zaključen tokokrog, za povratni tok nazaj v sam pašni aparat. Ta pa seveda povzroči strah pred električno ograjo.

Zagotovo najbolj ekonomična pot za ograditev živine

Med vsemi možnimi napravami oziroma pripomočki je električna ograja oziroma električni pastir najbolj ekonomična rešitev za ograditev živine oziroma za držanje živali zunaj. Odlična novica je tudi ta, da je montaža takšne naprave v resnici sila preprosta in omogoča, da so lahko prav vse površine dobro vgrajene. Divjad je tako dobro ograjena od gozdnih nasadov, škodljivci ne zmorejo povzročati škode v sadovnjakih in na poljih.

Če je ograja na elektriko pravilno postavljena, prav tako odgovarja vsem varnostnim predpisom v zvezi s pašno rejo, je torej to odličen pripomoček za kmete.